Clean

Ochrana osobních údajů a používání cookies

Poskytovatel:  Josef Klenc, Bedřicha Smetany 1409/69, České Budějovice 370 01,  IČO 11309121, ŽÚ České Budějovice č. j. Ž/2901/2013/ABo/1009395/3

1. Odesláním dotazu, objednávky, poptávky či rezervace z internetového formuláře na poskytnutí služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Od uživatele jsou vyžadovány osobní údaje v rozsahu – jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poptávky, rezervace či dotazu uživatele. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky, poptávky, rezervace či dotazu uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

6. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

8. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro:

a) pro uskutečnění objednávky a její plnění

b) uskutečnění rezervace

c) zaslání nabídky či cenové kalkulace

d) poskytnutí odpovědí na vznesenou otázku uživatele

Bez poskytnutí osobních údajů není možné výše zmíněné akce ze strany poskytovatele plnit.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

Závěrečná ustanovení

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 387 319 328, info@clean2.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Poptávkový formulář

Poptávka je nezávazná

Rezervační formulář

Rezervace je závazná až po zpětném potvrzení z naší strany

(Vyplňte datum a hodinu výpůjčky, viz níže)

Vypůjčení stroje na 24 hodin provádíme Po-St v 9.00 hod. a ve 14.30 hod., Čt v 9.00 hod., zapůjčení stroje na víkend probíhá v pátek v 9.00 hod. a jeho následné vrácení v pondělí mezi 8.00 - 9.00 hodinou. Pro dohodnutí jiného termínu nás kontaktujte. Podrobný rozpis cen za zapůjčení viz Ceník půjčovny.

Kliknutím vyberte stroj

Extraktor PUZZI 100

Čisticí stroj na koberce a čalounění extrakční metodou

product-img-Extraktor PUZZI 100
Cena na den
300,-
Vybrat přístroj

Taski Vento 15

Průmyslový vysavač

product-img-Taski Vento 15
Cena na den
270,-
Vybrat přístroj

KÄRCHER NT 361 Eco

Průmyslový vysavač pro mokré i suché vysávání

product-img-KÄRCHER  NT 361 Eco
Cena na den
380,-
Typ vysávání

KÄRCHER NT 700

Průmyslový vysavač suchých a mokrých nečistot

product-img-KÄRCHER  NT 700
Cena na den
670,-
Typ vysávání

HD 5/15C 230V

Vysokotlaký čistící stroj bez ohřevu, bez příslušenství viz ceník

product-img-HD 5/15C 230V
Cena na den
560,-
Vybrat přístroj

HD 10/21 380 V

Vysokotlaký čistič bez ohřevu s vysokým výkonem, bez příslušenství viz ceník

product-img-HD 10/21  380 V
Cena na den
690,-
Vybrat přístroj

TASKI Combimat 1000 E

Podlahový mycí automat

product-img-TASKI Combimat 1000 E
Cena na den
1900,-
Vybrat přístroj